SAMO – Din studiemiljö

SAMO arbetar för att du ska känna dig trygg i din studiemiljö, både fysiskt och psykosocialt.
Detta innebär till exempel att…

…det ska finnas bra studiemiljöer som är ergonomiskt utformade, lagom tempererade, väl upplysta och inte utsätts för störande buller.
…det finns väldimensionerade lunchutrymmen med möjlighet till kylförvaring och uppvärmning av mat.
…ingen student ska utsättas för trakasserier eller diskriminering. Om detta trots allt inträffar, ska det finnas tydliga rutiner för hur detta hanteras.
…det finns en bra attityd bland studenter och personal på programmet, såväl mellan studenter som till alkohol.

För att komma i kontakt med SAMO tryck på knappen nedan.