Fråga en student!

Funderar du på att studera något av sjöprogrammen på Chalmers, fråga då en student hur det är!

Fråga en student hur det är att studera till Sjökapten, Klicka här!

Fråga en student hur det är att studera till Sjöingenjör, Klicka här!

Både Emma och Mattias kan såklart svara på frågor angående Sjöfart & Logistik- samt Sjöbefälsprogrammet.