Sjösektionens styrelse

Sjösektionens styrelse eller i dagligt tal kallat Styret består av åtta personer och är under sektionsmötet sektionens högst beslutande organ. Sektionsmöte hålls fyra gånger per år och vid mötet under läsperiod 4 väljs Styrets medlemmar.

Vid allmänna frågor till Styret kan du vända dig till vår ordförande. Övriga kontaktuppgifter finner du nedan:

Ordförande
ordf@sjosektionen.se

Vice Ordförande
vordf@sjosektionen.se

Informationsansvarig
inf@sjosektionen.se

SAMO
samo@sjosektionen.se

Peder Widborg

Peder Widborg

Ordförande