Sjösektionen

Vår vision: ”Alla medlemmar skall trivas och utvecklas under hela sin Chalmerstid.”

Sjösektionen är en sammanslutning av Chalmers Studentkårs medlemmar som är inskrivna på något av sjöprogrammen. Sektionen har till uppgift att verka för sammanhållning mellan dess medlemmar och tillvarata deras gemensamma intressen i utbildnings-, studiesociala- och arbetsmarknadsfrågor.

Styrelsen har sitt kontor i det gula hörnet av hus Svea där även den andra studerandesektionen på Campus Lindholmen, H-sektionen, har sitt kontor. Sjösektionen har även ett antal föreningar och kommittéer, bland annat Sjönollk och Frasses, kommittéer som ni kommer att träffa mycket under era första fyra veckor på Chalmers.

Om du har synpunkter, idéer, kritik eller frågor rörande saker du tycker skolan eller Sjösektionen inte sköter eller bara vill prata är du hjärtligt välkommen in till oss.

Sektionsstyrelsen arbetar helt ideellt för att granska och trycka på skolan för att förbättra din utbildning.

År 2011 firade Sjösektionen sitt 20-års jubileum.

Historia

Ända sedan 1841 har det funnits sjöbefälsutbildningar i Göteborg, då på Kvarnberget på södra älvstranden. I början av 1990-talet togs Sjöbefälshögskolan upp i Chalmers dotterbolag Chalmers Lindholmen. Samtidigt flyttades utbildningen från det gamla anrika Kvarnberget över till andra sidan älven, till Lindholmen. 1991 bildades Sjösektionen, din studerandesektion inom Chalmers Studentkår, i dess nuvarande form. Våren 2005 gick dotterbolaget, Chalmers Lindholmen, upp i moderbolaget Chalmers Tekniska Högskola och skolan delades in i två Campus, Johanneberg och Lindholmen.