Arbetsmarknadskommitté Shipping

Sjösektionens arbetsmarknadskommitté Shipping är det utskott som arbetar för att främja länken mellan studenterna och sjöfartsnäringen. Kommitténs huvudsakliga syfte är att integrera och förbereda studenten för det stundande arbetslivet. Att erbjuda studenterna möjligheten att bilda sig en uppfattning av vilka olika aktörer och karriärvägar det finns inom det vi kallar för sjöfartsklustret. Samtidigt som vi erbjuder ett forum och mötesplatser för studenterna att knyta värdefulla kontakter med eventuella framtida arbetsgivare.

Shippings verktyg för att leva upp till denna vision består bland annat utav att anordna intressanta studiebesök, gästföreläsningar, informationsdagar, praktikmingel och inte minst den årliga studieresan. Kommittén arbetar även kontinuerligt med att etablera nya och vårda befintliga kontakter med aktörer i näringen som på olika sätt kan ge studenterna insyn i ett framtida yrkesliv.

Vårt största och mest uppskattade evenemang är att varje år arrangera arbetsmarknadsmässan SJÖLOG. Under en dag intas Svenska Mässan i Göteborg av hundratals utställare ur näringslivet, studenter och andra sjöfartsentusiaster. Detta är ett ypperligt tillfälle för studenter att knyta viktiga kontakter för kommande praktik, examensarbete eller framtida anställningar.

Om du vill ha mer information eller har idéer om framtida arrangemang är du mycket välkommen att höra av dig till oss på mail, ordf@shipping.sjosektionen.se