Kommittéer och föreningar

Inom Sjösektionen finns det ett flertal kommittéer och föreningar som berikar studietiden på Chalmers genom att anordna studieresor, hålla pubben öppen eller träna innebandy med mera.

Besök deras sidor här på hemsidan och glöm inte att följa dom på Facebook för att få den senaste informationen.